STROM ŽIVOTA

Žiaci plnia programy environmentálnej výchovy, ktoré sa zameriavajú na tému čistoty ovzdušia, na tému vodného a odpadového hospodárenia, biodiverzitu, na tému globálneho otepľovania a spotreby energie a na tému ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva. Mladší žiaci I. stupňa v rámci projektu plnia úlohy uverejnené na portáli Stromu života Stromáčik, súťaže Envitalent, zapájajú sa do výtvarných súťaží. Niektorí žiaci II. stupňa pod vedením pedagóga založili Klub Stromu života a ako klubáci sa tiež zapájajú do súťaží uverejnených na portáli stromu života, ako „Zrkadlo duše“ – fotografická súťaž prírodnej kompozície. Veľký záujem majú žiaci o absolvovanie workshopov na rôzne témy.

ENVIROPARŤÁČKY 2

ENVIROPARŤÁČKY 1 

ENVIROPARŤÁČKY

STROM ŽIVOTA – ENVIROPARŤÁČKY

ECO H2O TOUR – 15. novembra 2017

Workshop mladých novinárov v Nitre dňa 22. – 23. 09. 2017

Dni Stromu života v Tomášove, 6. – 7. 9. 2017

Workshop Prežitie v prírode, Lazy pod Makytou, 22. – 24. 6. 2017

Poklady prírody, Trenčianske Teplice

Seminár pre učiteľov “Bioprofily”

Workshop BIODIVERZITA

Geologicko – paleontologický workshop

Komunikačný workshop v Štrbe

Kremnický super workshop

ENVIROKONFERENCIA v PODJAVORNÍKU

Tajomstvo stromu – výtvarná súťaž

Zrkadlo duše – fotografická súťaž

http://sombio.stromzivota.sk/tvorime-z-odpadu/

http://sombio.stromzivota.sk/tomasovsky-strom-oslavil-den-povodnych-odrod-jablk/

http://stromzivota.sk/blog/2016/10/seminar-moderna-environmentalna-vychova-v-trnave/

Školský rok 2014/2015