Šk. rok 2020/2021


MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA – okresné kolo

Viliam MÉSÁROŠ 6.A    2.miesto
Tomáš PSÁRSKY  8.B    3.miesto

PYTAGORIÁDA – okresné kolo 

Úspešní riešitelia P3
42. Alex REMEŠ 3.B
46. Petra REMEŠOVÁ 3.B
51. Michaela KOVAĽOVÁ 3.A
67. Viliam URDZIK 3.B
87. Lucia MUČKOVÁ 3.A

Úspešní riešitelia P4
14. Róbert HARŠÁNY 4.B
100. Kristína BOGÁROVÁ 4.B

Úspešní riešitelia P5
10. Zuzana KOVAĽOVÁ 5.B
27. Otto KIRETH 5.B
39. Michal RUŽIČ 5.A
69. Dávid MARTANČÍK 5.B
102. Matúš PODHORA 5.A

Úspešní riešitelia P6
1.miesto: Viliam MESÁROŠ 6.A

Úspešní riešitelia P8
3.miesto: Tomáš PSÁRSKY 8.B
18. Laura GIBALOVÁ 8.A


ČITATEĽSKÝ ORIEŠOK 7

Postup do finále celoslovenskej čitateľsko – výtvarnej súťaže ČITATEĽSKÝ ORIEŠOK 7.

Tomáš Macko 2.A
Terezka Gregušová 2.B
Michaela Kovaľová 3.A
Veronika Filová 3.A
Lea Prajková 3.B
Soňa Paulechová 3.B
PetraRemešová 3.B
Hanka Pačindová 4.B


ENVIROSPEKTRUM – fotografická súťaž

Nela Dúbravková 4.A – 1.miesto vo finále v kategórii 6 – 10 rokov