Rada školy 062016 – 062019

 1. Katarína Lukovičová
 2. Ing. Erika Kovácsová
 3. Mgr. Agneša Mikócziová
 4. Mgr. Katarína Paulechová
 5. Mgr. Otília Lipková
 6. Mgr. Dana Polyáková
 7. Klaudia Árvová
 8. Katarína Tóthová
 9. JUDr. Monika Beňová Makkiová
 10. Irena Cséfalvayová
 11. Ladislav Tvaruškó

Funkčné obdobie Rady školy je predĺžené – COVID-19.