PRVÁCKA PASOVAČKA

A tak prišiel ten dlho očakávaný deň….deň, keď sa naši prváci a noví klubáci stanú právoplatnými členmi nášho ŠKD. Očakávali ho hlavne starší žiaci, pretože to boli práve oni, ktorí sa podieľali na jeho príprave. Už celé týždne predtým sme chystali, vyrábali, lepili a vyfarbovali prvácke pasy, navrhovali súťažné disciplíny a to všetko v najväčšej tajnosti. Pre prvákov to malo by veľké prekvapenie. A nielen pre pre prvákov. Pasovaní boli aj starší žiaci, ktorí sú v ŠKD nováčikovia a aj naša nová pani vychovávateľka Katka. Tajomstvo sa nám podarilo udržať naozaj dobre. Nikto z nich nič netušil.

A práve dnes sa táto slávnosť uskutočnila. Nič netušiaci prváci sa stali hlavnými hrdinami tohto dňa. Každý z nich dostal svoj originálny prvácky pas, do ktorého dostal za každú splnenú disciplínu veselú pečiatku. Naši veľkáči im pomáhali zo všetkých síl. Všetky disciplíny deti zvládli s úplnou ľahkosťou. Potom ako správny rytieri pokľakli a boli pasovaný slovami „Pasujem Ťa za rytiera školského klubového spolku“ mečom, varechou a bublinkami z bublifuku. Každý nový klubák dostal malý darček. Nakoniec zaklopaním na bránu ŠKD a prejdením cez ňu bol oficiálne prijatý do klubu.

VITAJTE NAŠI NOVÍ KAMARÁTI A CÍŤTE SA S NAMI DOBRE

deti ŠKD a pani vychovávateľky