PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY A SÚŤAŽE 2019/2020


Čitateľský oriešok 6

Finálne ocenenie: 3.miesto: TEREZKA GREGUŠOVÁ 1.B

Srdečne blahoželám!

Mgr.Renáta Havrilová


HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

I. KATEGÓRIA : školské kolo
Poézia:
1.miesto: Zuzana Kovaľová  4.B
2.miesto: Kristína Bogárová  3.B
3.miesto: Nela Dúbravková 3.A
CENA POROTY:
Petra Remešová 2.B

Próza:
1.miesto: Nikita Cseri  4.A
2.miesto: Natália Karkesová  4.A
3.miesto: Michaela Kovaľová  2.A
CENA POROTY:
Alexandra Šefčíková 1.A

Do okresného kola postupuje Zuzana Kovaľová a Nikita Cseri.

II.KATEGÓRIA: školské kolo
Poézia:
1.miesto: Laura Zálešáková 6.A
2.miesto: Marek Mózes 6.B
3.miesto: neudelené

Próza:
1.miesto: Nicole Psársky 6.A
2.miesto: Viktória Radová 5.A
3.miesto: Nina Homolová 5.A

Do okresného kola postupuje Laura Zálešáková a Nicole Psársky.

III.KATEGÓRIA: školské kolo
Poézia: ceny neudelené.
Próza:
1.miesto: Laura Gibalová 7.A
2. a 3. miesto: neudelené

Do okresného kola postupuje Laura Gibalová.

Srdečne blahoželám!

Mgr. Renáta Havrilová


PYTAGORIÁDA
školské kolo:

P3 – úspešní riešitelia z 3.B
1. miesto: Róbert Haršány 3.B
2. miesto: Filip Lenk 3.B
3. miesto: Samuel Kužlik 3.B
4. miesto: Michaela Čičáková 3.B
5. miesto: Dominika Podhorová 3.B

P4 – úspešní riešitelia z 4.B
1. miesto: Zuzana Kovaľová  4.B
2. miesto: Vasyl Petrovski 4.B
3. miesto: Matej Filip Divko 4.B
4. miesto: Dávid Martančík 4.B
5. miesto: Otto Kireth 4.B

Srdečne blahoželám!

Mgr. Renáta Havrilová


ŠALIANSKY MAŤKO
školské kolo:

I.kategória:
1. miesto: Kristína Bogárová 3.B
2. miesto: Ivana Rácová 3.A
3. miesto: Samuel Žec 2.A

II. kategória:
1. miesto: Zuzana Kovaľová 4.B
2. miesto: Nikita Cseri 4.A
3. miesto: Nina Homolová 5.A

III. kategória:
1. miesto: Laura Gibalová 7.A
2. miesto: Márk Mózes 6.B
3. miesto: Nina Lajstríková 7.A

Srdečne blahoželáme!

Mgr. Renáta Havrilová


OLYMPIÁDA V NEMECKOM JAZYKU:

Školské kolo:

kat. 1B – 1. miesto : Veronika Hajdu 9.A,

kat. 1C – Flavian Vanoch 7.A

Okresné kolo :

kat. 1B – 3. miesto – Veronika Hajdu 9.A

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA:

ŠKOLSKÉ KOLO CHEMICKEJ OLYMPIÁDY – kategória D – 8.2.2019

1. miesto Sára Sedláková  – úspešný riešiteľ
1. miesto Dominika Kažmérová –  úspešný riešiteľ
1. miesto Veronika Hajdu –  úspešný riešiteľ
2. miesto Matej Mikóczi – úspešný riešiteľ
3. miesto Michaela Klementová – úspešný riešiteľ
4. miesto Natália Franková – úspešný riešiteľ
5. miesto Viktor Tóth

DIŠTANČNÉ OKRESNÉ KOLO CHEMICKEJ OLYMPIÁDY – kategória D – 7. 5. 2020

4. miesto – Veronika Hajdu 9.A – úspešný riešiteľ

9. miesto – Sára Sedláková  9.A – úspešný riešiteľ

11. miesto – Matej Mikóczi 8.A – úspešný riešiteľ

DIŠTANČNÉ KRAJSKÉ KOLO CHEMICKEJ OLYMPIÁDY – kategória D – 28. 5. 2020

Veronika Hajdu 9.A – úspešný riešiteľ

 Sára Sedláková  9.A – úspešný riešiteľ

Matej Mikóczi 8.A – úspešný riešiteľ