Zamestnanci školy

Riaditeľka:
Mgr. Zuzana Sarková

Zástupca riaditeľa školy:
RNDr. Imrich Bogár

ZOZNAM PEDAGÓGOV ŠKOLY:

Triednictvo:
1.A   Mgr. Jana Kiašková                           od 1.2.2021
         Mgr. Martina Tkáčiková                   od 1.9.2020               
1.B    Mgr. Lucia Tvarušková                    Vedúca MZ
2.A   Mgr. Otília Lipková                           Vedúca školskej knižnice
2.B   Mgr. Henrieta Chrzanová                Školský časopis, šk. zdravotník I. st.
3.A   Mgr. Marta Melková                         koordinátor proj. Strom života a ENV na I. st. ZŠ
3.B   Mgr. Renata Havrilová                     web školy – koordinátor       
4.A   Mgr. Andrea Švorcová, PhD.          Koordinátor VMR, šk. zdravotník  II. stup.
4.B   Mgr. Dana Rebryová                        Školský rozhlas
5.A   Mgr. Ivona Pilinská                          Koordinátor prevencie (soc.-patolog. j.)
5.B   Mgr. Marek Tesárik                          Koordinátor FIG, Portál „skolskysport“                  
6.A   Mgr. Alexandra Staňová                  Výchovný poradca                
7.A   Mgr. Dana Polyáková                       Vedúca PK jazykov a humanitných predmetov
7.B   Mgr. Miriam Meszárosová              Školský žiacky parlament, koordinátor vých. aktivít
8.A   Mgr. Alena Kyselicová           
8.B   Mgr. Marian Katuš                           Vedúci PK prírodovedných predmetov
9.A   Mgr. Katarína Radová                     Školské učebnice, Brejky

Bez triednictva:
Mgr. Silvia Rajnohová
PaedDr. Róbert Brimich                           zastupovanie 
Mgr. Andrea Bereczková-Mareková
Mgr. Marek Jenčík                                     zastupovanie
Mgr. Nikola Dudášová
Mgr. Lenka Maníková                               Koordinátor  ENV na II. st. ZŠ
Mgr. František Mészáros                  
Mgr. Marta Mészárosová                          vyučovanie NBV              

Vychovávateľky ŠKD:
Silvia Vinczeová                                          Odd.   I.  – 26 žiakov (1.A a 4.B)
Monika Stupková                                       Odd.  II.  – 26 žiakov (1.B a 4.B)
Bc. Zdenka Fülöpová                                 Odd. III.  –26 žiakov (2.A a 4.A)
Katarína Kováčová                                     Odd. IV.  –25 žiakov (2.B a 4.A)
Stanislava Franková                                  Odd.  V.  –26 žiakov (3.A a 4.B)      
Bc. Monika Prokopová                              Odd. VI.  -26 žiakov (3.B a 4.B)                                                                 

Správni zamestnanci:
Mária Sedláková
Alena Koláriková
Dušan Szeman
Iveta Kissová
Klaudia Árvová