pani SOVA

…Okatý som múdry vták, všetko robím naopak…

Áno, je to sova – symbol múdrosti. Takúto múdru pani Sovu sme si s deťmi vyrábali. Zvolili sme si rôzne techniky. Najprv techniku lepenia s dokresľovaním. Veľký úspech však malo šitie vankúšika – sovičky. Najprv sme si vystrihli sovu z látky. Potom sme si  akrylovou farbou na látku nakreslili detaily sovy. A začalo sa šitie. Deťom to naozaj išlo krásne od ruky. Pozrite sa milí rodičia, aké máte šikovné detičky….

p. vych. Stanka Franková