OZNAMY šk. rok 2016/2017

Úradné hodiny cez prázdniny:

04.07.2017  –  14.07.2017           od 8:30     do 12:00   hod.

24.07.2017                                      od 8:30     do 12:00   hod.

31.07.2017                                      od 8:30    do  12:00   hod.

07.08.2017                                      od 8:30    do  12:00   hod.

21.08.2017                                      od 8:30     do  12:00   hod.

28.08.207   –   31.08.2017           od 8:30      do  12:00   hod.


Letné prázdniny

od 1.7.2017 do 03.9.2017


Oznámenie

Dňa 30.6. 2017 bude

Slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017 od 7.30 – 9.00 hod. v areáli školy.

ŠKD bude v prevádzke do 10.30 hod.


Zber papiera  je tu opäť      🙂

Tradičný jarný zber papiera na našej škole prebehne v termíne  09.5. – 16.5.2017. Hodnotiť budeme opäť najusilovnejších jednotlivcov aj najlepšiu triedu, ktorá nazbiera najviac papiera na jedného žiaka.

Vopred vám ďakujeme za pomoc škole aj životnému prostrediu.


Vážení rodičia a priatelia školy,

opäť sa môžete rozhodnúť, či 2 % svojich daní z príjmov darujete neziskovej organizácii, alebo necháte štátu.

Preto Vás oslovujeme s prosbou o darovanie tejto čiastky pre Združenie rodičov a priateľov školy pri Základnej škole slovenskej v Tomášove. Vaším darom nám pomôžete skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a prostredie našej školy.
Ďakujeme za Vašu podporu.

Mgr. Zuzana Sarková, riaditeľka ZŠ

Tlačivá:


Vážení rodičia,

dňa 19.4.2017  ( streda ) od 16:30 do 17:00 hod. sa uskutoční
triedne rodičovské združenie v jednotlivých triedach školy.

Od 17:00 hod. budú prebiehať individuálne konzultácie ohľadom vzdelávacích
výsledkov žiakov a výchovných opatrení.


Zápis detí do 1. ročníka

Podľa § 20 ods. 2 až 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa        § 10 ods. 1 vyhlášky MŠVV a V SR č. 320/2008 Z. Z. o základnej škole sa na našej ZŠ uskutoční zápis detí do 1. ročníka na plnenie povinnej školskej dochádzky pre nový školský rok 2017/2018 v zákonom stanovenom období 1. – 30. apríla:

Dátum:            10. apríl 2017
Čas:                   16:30 hod.   –     19:00 hod.
Miesto:             ZŠ Tomášov, Školská 7, 900 44 Tomášov

Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje:
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa (na základe rodného listu dieťaťa)
b) meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov (na základe OP), kontakt.

K žiadosti o odklad povinnej školskej dochádzky dieťaťa je potrebné doložiť:
1. odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
2. odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast


Testovanie T9-2017  žiakov 9. ročníka ZŠ

Dňa 5. apríla 2017

sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ, T9-2017.
Organizácia vyučovania v tento deň bude nasledovná:

  • 1. stupeň a ŠKD: vyučovanie podľa rozvrhu
  • 5. – 8. ročník: riaditeľské voľno
  • 9.ročník: do 7.30 – príchod do školy, 8.00 – 11.10 – testovanie

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

Na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách udeľujem z prevádzkových dôvodov

riaditeľské voľno

žiakom 5. až  8. ročníka školy na deň

5. apríla 2017.

Mgr. Zuzana Sarková, riaditeľka ZŠ


TRIEDNE KONZULTÁCIE

Vážení rodičia,
dňa 23.01.2017 (pondelok) sa uskutočnia triedne konzultácie
ohľadom výchovno-vzdelávacích výsledkov v I. polroku:

I.A, I.B:                    16.00 -18.00

V.A:                           17.00 – 18.00

ostatné ročníky:      16.30 – 18.00


Vianočné prázdniny:             23.12.2016  –  6.1.2017

Vyučovanie sa začína:           9.1.2017 (pondelok)


Srdečne pozývame vážených rodičov, starých rodičov a priateľov školy na

Vianočnú akadémiu.

21.12.2016 o 16:30 hod.,Kultúrny dom v Tomášove.

Vianočná pozvánka


Projekt “ EDUCATE SLOVAKIA“

Od 13. – 17.2.2017  sa naša škola zapojí do projektu EDUCATE SLOVAKIA, koordinovaného organizáciou vysokoškolákov AIESEC, v rámci ktorého hodiny anglického jazyka v 7., 8. a 9. ročníku budú viesť dvaja anglicky hovoriaci vyškolení študenti zo zahraničia.

Súčasťou tohoto projektu je možnosť zapojiť sa ako hosťovská rodina a ubytovať zahraničných stážistov. Ponuky ubytovania môžete nahlásiť u riaditeľky školy.

host-aiesec-sk


TESTOVANIE 5 – 2016

Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov:

23. november 2016

TESTOVANIE  T5 – 2016  –    základné informácie


Rodičovské združenie

Riaditeľstvo ZŠ oznamuje váženým rodičom, že v pondelok, 19. septembra 2016 o 16.30 hod. sa uskutoční plenárne a následne triedne rodičovské združenie v ZŠ Tomášov. Prosíme vás o účasť na tomto stretnutí.


Zber papiera

Tradičný jesenný zber papiera na našej škole bude v týždni 26.9. – 3.10.2016. Hodnotiť budeme opäť najusilovnejších jednotlivcov aj najlepšiu triedu, ktorá nazbiera najviac papiera na jedného žiaka. Vopred vám ďakujeme za pomoc škole aj životnému prostrediu.


Historická lukostreľba: plagat_lukostrelba_2016_2017


Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017

Riaditeľstvo ZŠ v Tomášove oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 bude 5. septembra 2016 o 8,00 hodine v areáli základnej školy. Žiaci si prinesú písacie potreby.
Vyučovanie podľa rozvrhu a činnosť ŠKD sa začína 6. 9.2016

 

OZNAMY šk. rok 2017/2018

OZNAMY šk. rok 2016/2017

OZNAMY šk. rok 2015/2016