Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 3. mája 2021

1) podmienkou vstupu žiaka do školy bude odovzdanie vyhlásenia o bezinfekčnosti jedného zákonného zástupcu BEZ TESTU (testovania sa nemusí zúčastniť ani zákonný zástupca, ani žiak 2. stupňa).
2) vyučovanie na celej škole bude prebiehať v plnom rozsahu podľa pôvodného rozvrhu, ktorý je zverejnený na EduPage.
3) škola bude otvorená od 7.00 hod. ŠKD bude v prevádzke do 17.00 hod.
4) podľa platnej Vyhlášky č. 175 Úradu verejného zdravotníctva SR je nariadené pre žiakov v škole riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím rúška, šálu alebo šatky.