Predmetové olympiády a súťaže v šk. r. 2016/2017


1. MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA:

OK Senec: Daniel Krajčovič -9. ročník,  2. miesto, postúpil na KK do Bratislavy

                   Martin Fabián Petruf-5. ročník, úspešný riešiteľ

                   Gabriela Kerényiová-7.ročník, úspešná riešiteľka

                   Filip Múdry-8. ročník, úspešný riešiteľ


2. MATEMATICKÁ PYTAGORIÁDA:

OK Pytagoriáda Senec: Emília Máťušová – 2. miesto

 


3. MATEMATICKÝ KLOKAN:

Do súťaže Matematický klokan sa zapojili žiaci 5. ročníka (V. Hukelová,  A. Osvald,           W. Szöcs).

Žiaci si overili svoje vedomosti, získali nové skúsenosti a zručnosti pri vypracúvaní matematických testov.  Gratulujeme


4. VŠETKOVEDKO:

Zapojilo sa 20 žiakov, ktorí získali stupeň Učeň a jeden žiak získal
titul Všetkovedko  – Marián Kovaľ, 3. A

 


5. OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA  A  LITERATÚRY:

Dňa 24.10.2016 sa na našej škole konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.  Zúčastnili sa na ňom: Šimona Škripcová (8.A), Filip Múdry (8.A) a Daniel Krajčovič (9.A). Do okresného kola, ktoré sa konalo v Senci na ZŠ J. G. Tajovského, postúpil Daniel Krajčovič, žiak deviateho ročníka.

Gratulujeme!

Mgr. Alexandra Staňová


6. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN:

V utorok dňa 31.1.2017 sa konalo školské kolo  recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín –  I. kategória. 29 žiakov z prvého stupňa súťažilo v recitovaní poézie a prózy.
V okresnom kole nás reprezentovali Šimon Šátek 4.A a Marianna Petreková 4.A. Marianka získala 4.miesto – cenu poroty. GRATULUJEME!
viac…                                                                           Mgr.   R.Havrilová

Dňa 25.1.2017 sa na našej škole konalo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín – kategória II. a III. Zúčastnili sa na ňom žiaci piateho až deviateho ročníka.

…viac

Mgr. Alexandra Staňová


7. ŠALIANSKY MAŤKO:

Dňa 6. decembra 2016 sa uskutočnilo školské kolo súťaže  v prednese slovenských povestí „Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského“. V II.kategórii súťažilo 7 žiakov zo štvrtého a piateho ročníka. Z 4.A to boli Nina Paulechová, Juliana Jastrabíková, Marianna Petreková, Adam Kovács a Šimon Šátek. Z 5.A Matej Mikóczi a Walter Georg Szőcs. Po prednese zaujímavých povestí, porota v zložení p.u A. Staňovej a R.Havrilovej vyhlásila výsledky:
1. miesto: Marianna Petreková 4.A
2. miesto: Matej Mikóczi 5.A
3. miesto: Šimon Šátek 4.A
Všetkým recitátorom gratulujeme a víťazke, Mariannke Petrekovej, ktorá nás bude reprezentrovať v okresnom kole, držíme palce !                                                Mgr.R.Havrilová                                                                                          viac …

Dňa 12.12.2016 sa na našej škole konalo školské kolo súťaže v prednese povestí – Šaliansky Maťko: III. kategória. Zúčastnili sa na ňom žiaci šiesteho a siedmeho ročníka: Samuel Košút (6.A), Nina Leváková (6.B), Andrea Nagyová (6.B), Daniel Šalgovics (6.B), Lukáš Bertók (7.A).

Prvé miesto a postup do okresného kola získala Nina Leváková. Gratulujeme! …viac

Mgr. Alexandra Staňová


8. SLÁVIK SLOVENSKA:

V okresnom kole súťaže Slávik Slovenska nás reprezentovali:

M. Kovaľ, 3. A
M. Petreková, 4. A

Hudobný doprovod: p. Ing. Slavomír Kovaľ


9. OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU:

Okresné kolo Olympiády z ANJ  –   17.1.2017 :

Úspešný riešiteľ  – E. Winklerová, 8. A

 


10. OLYMPIÁDA V NEMECKOM JAZYKU:

Nezúčastnili sme sa.

 


11. GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA:

V okresnom kole Geografickej olympiády 7.2.2017 reprezentovali:

B. Majtánová, 5. A
G. Kerényiová, 7. A
L. Bertók, 7. A
D. Kažmérová, 6. A
D. Krajčovič, 9. A
L. Farkas, 9. A


12. CHEMICKÁ OLYMPIÁDA:

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA – okresné kolo  – 2016/2017

Dňa 23. 3. 2017 sa v Senci na Gymnáziu A. Bernoláka konalo okresné kolo Chemickej olympiády. Zúčastnil sa na ňom aj náš deviatak Daniel  Krajčovič, ktorý sa stal úspešným riešiteľom. V silnej konkurencii ho od prvého miesta delilo len 10 bodov, čo je naozaj krásny výsledok .
Danko, ešte raz Ti gratulujeme!!!  …viac

Mgr. I. Pilinská


13. DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA:

Dňa 14.2.2017 sa v Senci na ZŠ J. G. Tajovského konalo okresné kolo Dejepisnej olympiády. Našu školu reprezentovali traja šikovní žiaci: Šimon Gáži (7.B), Lukáš Bertók (7.A) a Martin Bagačka (8.A). Srdečne gratulujeme Lukášovi Bertókovi, ktorý získal úžasné tretie miesto!

Lukáš, ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy!

Mgr. Alexandra Staňová


14. SÚŤAŽ V ARANŽOVANÍSOŠ Záhradnícka G. Čejku, Malinovo – 18.10.2016

Jedenásť odvážnych a šikovných žiakov našej školy dňa 18.10.2016 súťažilo v aranžovaní a viazaní kvetín na SOŠ záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove. Pokúšali sa o zhotovenie čo najdokonalejšej MÚDREJ SOVIČKY použitím ľubovoľného rastlinného a dekoračného materiálu. Zhotovovali aj VENČEK na hlavu z jesenných kvetov a plodov. V rámci dní otvorených dverí žiaci absolvovali aj prehliadku školy a skleníkov s prednáškou o histórii školy, sadovníckych úprav  a tiež výstavu ovocia a zeleniny. Okrem skvelých zážitkov naše žiačky získali aj pekné umiestnenia:
L.Lenková  – 2. miesto v kategórii MÚDRA SOVIČKA                                                   L.Šimonová – 5. miesto v kategórii VENČEK.

Gratulujeme.                                                               p.uč. Lipková a p.vych.Franková
(VIAC)


15. SÚŤAŽ DOBROVOĽNÝCH MLADÝCH ZÁCHRANÁROV  5.5.2017

Dňa 5.5.2017 sme sa zúčastnili súťaže DMZ, organizovanej Červeným krížom v Senci. Družstvo tvorilo 5 žiakov: Marko Jakubčo, Dominik Rozinek, Lukáš Bertók, Kristián Bertók, Adrián Franoó. Obsadili krásne druhé miesto.

 

Gratulujeme

Mgr. Alena Baková

viac…