MIKULÁŠ, MIKULÁŠ…

Na svätého Mikuláša v nebi býva veľký ruch,
anjelici všetkým deťom robia účty zo zásluh.
Dopoludnia vypisujú rôzne značky z hrubých kníh,
popoludní ukladajú dobré skutky vedľa zlých.
Potom nosia na dlhý stôl účty celkom hotové,
Mikuláš z nich číta radom slovo po slove.
Keď už všetko videl, čítal, potom svoje vysloví:
„Dobrým veľa cenných vecí, zlým len prútik brezový.“

Naše deti boli všetky dobré, poslúchali, navzájom si pomáhali, pracovali, tvorili….a preto si od Mikuláša našli ráno v topánkach samé dobroty.

Ďakujeme Ti Mikuláš.

deti zo ŠKD a p. vychovávateľky