LETÍ LETÍ…

25.10.2019

V tento deň sa školský dvor zaplnil desiatkami lietadiel. A nie hocijakými. Vlastnoručne vyrobené, papierové, vyzdobené, pomaľované, veľké aj malé….čím viac, tým lepšie. Skladal každý – dievčatá, chlapci, pani vychovávateľky… Každý veril, že práve to jeho lietadlo bude to naj. A tak sme si vymysleli súťaž v dolete papierových lietadiel. Všetci poctivo bežali a pomáhali tomu svojmu lietadielku doletieť k cieľu. Zvíťazilo lietadielko, ktoré patrilo medzi najmenšie modely tohtoročnej sezóny. Ale víťazi sme vlastne všetci. Dokázali sme vyčarovať z obyčajného papiera fungujúci model, naučili sme sa skladať rôzne typy lietadiel, pomáhali sme mladším a menej zručným kamarátom, spoločne sme strávili ďalší krásny a tvorivý deň v ŠKD.

p.vychovávateľky a deti zo ŠKD