Krúžky šk. rok 2019/2020

Žiaci majú možnosť v šk.r. 2019/2020 pracovať v týchto záujmových útvaroch:

(finančné zabezpečenie cez vzdelávacie poukazy)

1. Angličtina hrou (1. roč.) :

Mgr. M. Tkáčiková             Streda:        12:00   –  13:30
Mgr. L. Tvarušková           Štvrtok        12:00   –   13:30

2. Nápadníček

Mgr. H. CHrzanová           Štvrtok          12:00  –  13:30

3. Vlastivedno – prírodovedný krúžok

Mgr. M. Melková                Utorok           12:00  –  13:30

4. Hudobno – dramatický krúžok

p. Kvetka Kmotorková       Streda         13:00  –  14:30


Naša škola spolupracuje aj s inými subjektmi, ktoré poskytujú výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity v priestoroch a areáli školy (hradené z vlastných prostriedkov):

1. ZUŠ Ivanka pri Dunaji – Výtvarná výchova

Vedúci krúžku: Mgr. Iveta Gavulová:

Utorok,             13:00  –  17:00
Štvrtok             13:00  –  16:00

Vedúci krúžku:  Monika Zlacká:

Štvrtok             13:00  –  17:00
Piatok               13:00   –  16:30

tel.č.: 02/45943970
e-mail: zus.ivanka.gavulova@zoznam.sk
www.zusivankapridunaji.sk


2. Moderný tanec HIP-HOP

Piatok              13:00  –  14:00

Vedúci krúžku: Roman ESI Takács, tel.č.: 0919220771
e-mail: tanec.esi@gmail.com

3. Lukostreľba:

piatok             podľa dohody

Vedúci krúžku:  Ľuboš Diňa, tel.č.: 0905461897
e-mail: stredoveknazivo@gmail.com
www.stredoveknazivo.sk

4. Krúžok Veľký inžinier – Enjoy Creativity

Streda        13:30  –  14:30

5. Športový krúžok

Mgr. Marek Tesárik       Utorok   14:00  –  15:00
                                                Streda   14:00  –  15:00

Mgr. Sergej Minčík         Pondelok    15:30  –  16:30
                                                Štvrtok        14:30  –  16:30