Krúžky 2016/2017

Žiaci majú možnosť v šk.r. 2016/2017 pracovať v týchto záujmových útvaroch
(finančné zabezp.-vzdelávacie poukazy) :

1. Angličtina hrou (2. roč.) –      Mgr. R. Havrilová     Utorok:        13:05   –  14:35

Fotografia-0045

2. Krúžok spevu a hry na flautu  (1.-9.roč.)
Mgr. F. Mészáros     Piatok:      13:00  –  14:30


3. Environmentálny krúžok – Mgr. L. Tvarušková       Utorok:          13:15   –   14:45


4. Športový krúžok (5.-9.roč.) – Mgr. S. Minčík  (D)    Utorok:        14:00   –   15:30


5. Športový krúžok (5.-9.roč.) – Mgr. S. Minčík  (CH) Štvrtok:        14:00   –   15:30


6. Cvičenia z matematiky – 9.ročník- Mgr. A. Baková   Utorok:        12:10    –   14:00


7. Cvičenia zo SJL  – 9.ročník- Mgr. A. Staňová                Štvrtok:        13:00   –   14:30


Naša škola spolupracuje aj s inými subjektmi, ktoré poskytujú výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity v priestoroch a areáli školy (hradené z vlastných prostriedkov):

ZUŠ Ivánka pri Dunaji:

Výtvarná výchova
utorok             13:00  –  17:00
štvrtok            13:00  –  16:00

Šach (zadarmo):
streda             13:00  –  15:00

Divadlo                       streda              14:00  –  15:00
Balet                             streda              15:00  –  16:00
Moderný tanec        piatok              15:00  –  16:00

Small Danube Academy:
Angličtina
streda              15:00  –  15:45
štvrtok            13:30  –  14:15

Lukostreľba:
piatok              13:10  –  15:10

Historická lukostreľba: plagat_lukostrelba_2016_2017