Krúžky 2015/2016

Žiaci majú možnosť v šk.r. 2015/2016 pracovať v týchto záujmových útvaroch (finančné zabezp.-vzdelávacie poukazy) :

1. Angličtina hrou (1. a 2. roč.) – Mgr. R. Havrilová   Utorok:        14:05   –  15:35


2. Doučovanie z ANJ (3. a 4. r.) – Mgr. R. Havrilová Pondelok:   13:35   –   15:05


Fotografia-0045

3. Krúžok spevu a hry na flautu  (1.-9.roč.)
Mgr. F. Mészáros     Piatok:      13:00  –  14:30


4. Environmentálny krúžok – Mgr. L. Tvarušková       Utorok:        13:30   –   15:00


5. Krúžok ruského jazykaMgr. Sergej Minčík             Streda:          14:10   –   15:40


6. Zdravotnícky krúžokMgr. Alena Baková                 Utorok:         13:20   –   14:50


7. Športový krúžok (3.,4.roč.) – Mgr. Sergej Minčík  

Utorok:        14:00    –    14:45
Štvrtok:        14:00    –    14:45


8. Športový krúžok (5.-9.roč.) – Mgr. S. Minčík  (D)  Utorok:        14:45    –    16:15


9. Športový krúžok (5.-9.roč.) – Mgr. S. Minčík  (CH) Štvrtok:      14:45    –    16:15


10. Cvičenia z matematiky – 9.ročník- Mgr. F. Mészáros  Streda:    12:10    –    13:40


11. Cvičenia zo SJL  – 9.ročník- Mgr. Eva Košútová            Utorok:    13:15    –    14:45


Naša škola spolupracuje aj s inými subjektmi, ktoré poskytujú výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity v priestoroch a areáli školy (hradené z vlastných prostriedkov):

Hádzaná:
pondelok        13:00  –  14:00

ZUŠ Ivánka pri Dunaji:

Výtvarná výchova
utorok             13:00  –  15:00      a    15:00  –  17:00
štvrtok            13:00  –  15:00      a    15:00  –  17:00

Dramatická výchova
piatok             13:00  –  15:00

Šach:
streda             13:00  –  15:00

Small Danube Academy:
Angličtina
streda              13:30  –  14:15
štvrtok            13:45  –  14:30

Lukostreľba:
piatok              12:30  –  13:30      a     13:30  –  14:30