Galéria 2014/2015

BÁSNE O VESMÍRE – 4.A – 25.6.2015 
Práca „Ekáčov“ v 2. polroku šk.r. 2014/2015 – 24.6.2015
Stredovek naživo – 22.6.2015

Plavecký výcvik žiakov I.stupňa ZŠ – od 15.6.-19.6.2015
Lesná škola Vojka nad Dunajom – 11.6.2015

Motýľ – laboratórna práca z PDA a  ANJ  4.A – 10.6.2015

Predstavenie: Mio, môj Mio – 8.9.2015

Slávnostné otvorenie Detského dopravného ihriska pri ZŠ v Tomášove – 1.6.2015

MDD 1.6.2015
Divadelné predstavenie “ Škola (mimo) hrou“ – 1.6.2015
Beseda s poľovníkmi – 29.05.2015
Detektívna práca v teréne – PDA 4.A – 26.05.2015
Brigáda rodičov – úprava bežeckej dráhy a jej okolia – 16.5.2015
Zber papiera – 27. apríla – 7. mája
Maturitné skúšky – praktická časť – 24.4.2015

Matematický klokan – KLOKANKO – 15.05.2015
„Dieťa života“ – školenie 05.05.2015

Zdravá výživa – 28.04.2015

Beseda so spisovateľom – 28.4.2015
Boli sme v divadle – 22.apríl 2015
22.apríl    Deň Zeme
Detské dopravné ihrisko Galanta – 17.4.2015
Slávik Slovenska 2015
Deň učiteľov – 30.3.2015
Mostárska modelárska súťaž – vyhodnotenie 24.3.2015
Dobrovoľný hasičský zbor – súťaž 28.3.2015
Uvítanie detí do života 24.2.2015
Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo
Exkurzia v Bratislave
Projekt – Dieťa života
Pokus – Vypestuj rastlinu zo semena!
Olympiáda na finančnú gramotnosť – 4.A
Všetkovedko
Strom života
Hravo, ži zdravo
iBOBOR
Expert geniality show
Červené stužky
Chemická olympiáda
Dejepisná olympiáda
Modrá škola
Biologická olympiáda
Školské kolo recitačnej súťaže HK – II. kategória
Projekt Tehlička 2015
Školské kolo  recitačnej súťaže HK – I.kategória
Návšteva predškolákov pred zápisom do 1. ročníka
„Nikdy nezober drogu“ – vyhodnotenie súťaže
„Ochrana zvierat je záležitosť ľudí, lebo zviera sa brániť nemôže.“ – 4.A
Práca „EKÁČOV“ v 1.polroku šk.r. 2014/2015
Recitačná súťaž „Šaliansky Maťko“
Vianočná besiedka v škole – 18.12.2014
Venček IX.A  –  21.11.2014
Porovnávame hustotu látok
Mňamky, mňamky, mňamky…
Mikulášske čaro
Výtvarná súťaž „Deti deťom“
Zlatá svadba
Vyvrcholenie kampane Červené stužky
Výtvarná výchova 5.ročník
Šarkaniáda-ŠKD
Básne z našej triedy – 4.A
Voda…  Prírodoveda -3.A
Prišli k nám škôlkári…
Vyhodnotenie zberu papiera
Prišiel balík …
Colná správa
Otvorená hodina vedy – jedinečný zážitok z učenia
Dary jesene
Bratislavský samosprávny kraj         Vlastiveda – 4.A
„Vždy si predstavujem, že RAJ musí vyzerať ako knižnica.“  (Jorge Lius Borges)
Výstava ovocia a zeleniny – 22.10.2014
Súťaž v aranžovaní – SOŠ záhradnícka v Malinove  – 21.10.2014
„Už jeseň prichodí pomaličky, drobné lístie padá do vodičky…“
Česko-slovenský projekt: „Záložka do knihy spája školy“
ŠACH   –  22.10.2014 – Majstrovstvá žiakov v Senci
Tutanchamon – jeho hrobka a poklady – 07.10.2014
Bratia Grimmovci  –  14.10.2014 (divad. predst. v ANJ)
Príprava na súťaž v aranžovaní – 14.10.2014
Priletela jeseň v ŠKD
Deň zdravej výživy v ŠKD
Indiánsky pochod – ŠKD
Biológia 6.A
Šachový turnaj školy
Výchovné poradenstvo – Konzultačné hodiny
Cezpoľný beh  –  2.  a  3. miesto
Minerály a horniny- spoznávame prakticky
Skupenstvá vody
Bábkové divadlo v Bratislave
Svetový deň mlieka na našej škole
Beh zdravia
Prvácka pasovačka
Dopravné ihrisko Galanta
Slávnostné otvorenie sk. roka 2014/2015
HAPPYkrátke video (veľkosť 110 MB)
40 výročie školy(presmerované na stránku youtube.com)