EDUBEE

Slovenská spoločnosť – vcielkysamotarky.sk, ktorá sa špecializuje na opeľovanie samotárskymi včielkami v roku 2021 spustila edukačný EKO program na podporu environmentálnej výučby na základných a materských školách s názvom EDUBEE – Včielky pre školy, cieľom ktorého je zvýšiť povedomie učiteľov a žiakov o opeľovačoch, ich spôsobe života a ochrane.

PROJEKT EDUBEE 2022