Dni Stromu života v Tomášove

Tomášovský strom je jedným z niekoľkých klubov Stromu života po celom Slovensku. V školskom roku 2016/2017 sme sa zúčastnili takmer každého workshopu a veľa sme sa naučili. Pani riaditeľka prišla s myšlienkou niečo podobné zorganizovať i na našej škole. Oslovili sme teda priamo Strom života, vycestovali do Bratislavy a začali pracovať na príprave projektu Dni stromu života v Tomá-šove. Bolo to po prvý krát, kedy lektori a odborníci Stromu života pricestovali na pozvanie priamo na konkrétnu základnú školu.

Akcia prebiehala v termíne 6. – 7. septembra 2017. Bolo do nej zapojených 5 tried s počtom cca 113 žiakov. Prvý deň bol venovaný teoretickej príprave v oblasti prvej pomoci, prípravy prístrešku a ohňa, prežitia v prírode, orientácie v teréne a národných parkov na Slovensku. Druhý deň si mali žiaci možnosť overiť svoje získané vedomosti v sú-ťažnej časti, ktorá prebiehala na dvore našej školy. Súčasťou bolo i veselé natáčanie videoklipu na pieseň S hudbou vesmírnou, ktorá moderovala show RTVS Zem spieva.

Celkovým víťazom sa stala trieda VIII.B. Pani riaditeľka spolu s predsedom Správnej rady Stromu života im odovzdali certifikáty, medaily a drobnú maškrtu. Certifikáty obdržali prostredníctvom svojich triednych učiteľov aj všetci zúčastnení žiaci.

                                                                                                                                                         RS