Detské dopravné ihrisko – Galanta

Začiatok školského roka sme si spríjemnili návštevou DDI Galanta. Dňa 14.9.2023 navštívili žiaci 1.a 2. ročníka dopravné ihrisko. Dopravná výchova je tu poskytovaná účinnou a zároveň atraktívnou formou. Deti nadobudli vedomosti nielen prostredníctvom teórie, ale aj praktickej časti, ktorá sa vykonávala na dopravných prostriedkoch (bicykloch, kolobežkách, odrážadlách) v simulovanej dopravnej premávke na veľkom a modernom dopravnom ihrisku. Aj keď  nám počasie veľmi neprialo, úspešne sme absolvovali  všetky križovatky. Všetci sme sa cítili príjemne a určite si hodiny z dopravnej výchovy zopakujeme.

                                                                                                   p.uč.1.a 2.roč.