Deň narcisov

Liga proti rakovine organizuje každý rok dobročinnú zbierku na pomoc onkologickým pacientom. Do tejto aktivity sa zapája dlhé roky aj naša škola. Nebolo to inak ani v tomto roku, keď 18. apríla vyšli naši dobrovoľníci, žiaci 9. ročníka, do ulíc, aby svojou prítomnosťou povzbudili okoloidúcich k prispeniu na ušľachtilý cieľ. Nevynechali, samozrejme, ani našu školu a do zbierky sa zapojila aj ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským. Darcovia boli tento rok skutočne štedrí. Našim žiakom sa podarilo vyzbierať 1463 €.

Ďakujeme všetkým, ktorí svojim príspevkom pomohli pacientom s onkologickým ochorením.

Imrich Bogár