Babka, dedko – mám Vás rád

Milá babka, milý dedko
vďaka Vám za všetko.
Za tie chvíle starosti,
úsmevy i radosti.
My Vás veľmi radi máme,
skromný pozdrav posielame.

Každý deň sme všetci svedkami toho, ako starkí pomáhajú rodičom v ich rodičovskej úlohe. Vedú deti do školy, no ešte častejšie ich z nej odvádzajú… na športové či umelecké popoludňajšie aktivity, alebo k sebe domov, kým prídu rodičia. S láskou a trpezlivosťou odovzdávajú svojim vnúčatkám životnú múdrosť a lásku. Učia ich rodinnej súdržnosti a ukazujú im, aký je život krásny a pestrý… nehovoriac o tom, čo všetko ich naučí trpezlivý a láskavý dedko, či ako lákavo vonia babkina čarovná kuchyňa…naši starkí si zaslúžia vedieť, že sú pre život detí a vnúčat nenahraditeľní a dôležití. Veď čas, ktorý prežívajú vnúčatá so svojimi starými rodičmi, im prináša šťastie a vnútorný pokoj…

Preto sme využili to, že je október venovaný úcte k starším a i keď malým a skromným darčekom, ale o to srdečnejšie sme sa chceli našim starkým poďakovať. Všetky pozdravy a darčeky vyrobili deti vlastnoručne a s veľkou láskou k svojim starým rodičom.

Ďakujeme Vám, milí starkí a želáme veľa dobrého zdravia, optimizmu a lásky od Vašich najbližších!

Deti zo ŠKD a pani vychovávateľky