Atletika – 19.5.2017

ATLETIKA
Okresné kolo

Senec 19.5.2017

Árvaiová – 3. miesto skok do diaľky
Sztranyovszká – 1. miesto vrh guľou
– 2. miesto hod kriketovou loptičkou
Farkas – 2. miesto vrh guĺou
Kolláth – 2. miesto hod kriketovou loptičkou